Başarı Hikayelerimiz - Acıbadem
Acıbadem

1991 yılında bir semt hastanesi olarak başlayan Acıbadem’in büyüme ve gelişme yolculuğu, 2012’de Uzakdoğu’nun en büyük gruplarından biri olan IHH Healthcare Berhad ile yapılan anlaşmayla artık dünya sahnesinde devam etmektedir. Asya Pasifik bölgesinde 8 büyük ülkede hastane ve sağlık yatırımlarının yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde eğitim ve gayrimenkul yatırımları da bulunan IHH Healthcare Berhad, Malezya hükümetinin yatırım fonu Khazanah, Japonya’nın Mitsui&Co. Ltd. şirketi ve Aydınlar Ailesi ortaklığından oluşan güçlü yapısıyla, dünyanın 2. büyük sağlık zinciri konumundadır. Acıbadem, 2012 yılından beri bu önemli zincirin bir parçasıdır.

Her yıl, büyük bir ivmeyle büyümeye devam eden Acıbadem, sağlık alanında geliştirdiği yeni iş modelleriyle dikkat çekmektedir. 2013 yılında Irak Süleymaniye’de Faruk Holding bünyesinde kurulan Faruk Medical City’nin 10 yıllık işletme ve yönetimini Acıbadem üstlenmiştir. Bu anlaşma, Acıbadem’in sağlık alanında yarattığı birikime duyulan saygı ve güvenin en iyi göstergelerinden biridir.

http://www.acibadem.com.tr/

PROJENİN AMACI

Organizasyon içinde kullanılan tüm bilgi teknolojileri demirbaşlarının kayıt altına alınması. Zimmet takibi, barkod ile etiketlenmesi, konfigürasyon, değişim yönetimi ile envanterlerin takibi. Projenin ACIBADEM bünyesinde bulunan Hastane lokasyonlarında uygulanması.

Bilgi Teknolojileri Envanter yönetiminin merkezileştirilmesi, stok yönetimi, envanter yaşam döngüsü, sipariş yönetimi gibi süreçlerin takibi için gereksinim duyulmuştur.

Organizasyon içinde kullanılan tüm bilgi teknolojileri demirbaşlarının kayıt altına alınması. Zimmet takibi, barkod ile etiketlenmesi, konfigürasyon, değişim yönetimi ile envanterlerin takibi.Genel Müdürlük ve hastane lokasyonlarında bulunan demirbaşların detaylı bilgisinin tutulması.

Özel sorgulamaları hızlı, güncel ve doğru bilgiye anlık olarak ulaşabilme ihtiyacı gereksinim duyulmuştur.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇÖZÜM

Proje kapsamında işletilen envanter yönetim sistemi süreçleri incelendi. İş birimlerinle yapılan toplantılar ile birimlerin talepleri değerlendirilip yeni süreçler iyileştirilerek dizayn edildi.Envanter yönetim sistemi ile ilgili uygulanması gereken ve iyileştirilen iş süreçleri dokümante edildi.İş birimlerinin görev tanımlamaları yapılarak envanter yaşam döngüsünün takip sistematiği ve kontrol noktaları belirlendi.

Proje kapsamında istenilen raporlar değerlendirildiğinde isim birlikteliğinin sağlanması ve organinasyon içinde aynı dilin konuşulması için organizasyon yapısı, envanter grup kırılımları, hareket kodları,departman ve personel tanımlamaları oluşturuldu.

Envanterlerin üzerine uygulanacak etiket tipleri ürün, çevre koşulları ve ortama uygun (endüstriyel ürünler, dış ortam ve ofis) olarak belirlendi.Etiket üzerinde bulunması gereken bilgiler netleştirilerek etiket formatı oluşturuldu.

AssetPlus uygulama yazılımının kurulumu ve implantasyonu gerçekleştirildi.

Envanter yönetim sistemi kullanıcılarına atölye çalışması gerçekleştirilerek katılımcılar sertifikalandırıldı. Gerçekleştirilen atölye çalışması ile kullanıcıların yazılımı aktif bir şekilde kullanması sağlanıldı.

Sayım faaliyeti öncesi lokasyonların büyüklükleri ve dağılımı doğrultusunda proje ekipleri oluşturuldu. Lokasyon büyüklüklerine göre zaman çizelgesine endeksli rota çizildi.

Sayımı gerçekleştirilecek envanterler belirlenerek planlanan proje planı çerçevesinde, zamanlamalara uygun olarak; tüm lokasyonlardaki ürünler el terminalleri kullanılarak sahadan marka,model,üretici seri no ve barkod numarası bilgisi toplanarak kayıt altına alındı.Barkod okuyucu el terminali kullanılarak sahadan hızlı ve doğru bilginin kısa sürede toplanması sağlandı.Toplanan bilgiler doğrultusunda sisteme işlenerek envanterlerin kayıtları oluşturuldu.

Envanter yönetim sistemi projesi 1 aylık bir çalışmanın akabinde finalize edilmiştir.

AssetPlus uygulama çözümü sayesinde ;

  • BT Ekipmanları kayıt altına alınması,
  • BT Sipariş yönetimi,
  • Envanterlerin geçmişlerinin takibi,
  • Personellerin geçmişinin takibi,
  • BT varlıklarının yaşam döngüsünün izlenmesi,
  • Zimmet takibi,
  • Stok yönetimi,
  • Giriş, çıkış ve transfer işlemlerlerinde bilgilendirme servisleri çalışır duruma gelmesi,
  • Hazırlanan raporlar ile yetki çerçevesinde gerekli raporların kullanımı gerçekleşmiş oldu.

Başarıyla tamamlanan proje sonrasında aktif bir şekilde kullanılan AssetPlus Envanter Yönetim Sistemi BT servislerinin önemli bir merkezini oluşturdu.

web tasarım