Başarı Hikayelerimiz - Albaraka Türk
Albaraka Türk

Türkiye’de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka Türk Katılım Bankası, 1984 senesinde kuruluşunu tamamlayarak 1985 yılının başından itibaren faaliyete geçmiştir. Albaraka Türk faaliyetlerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na tâbi olarak sürdürmektedir. Ortadoğu’nun ileri gelen gruplarından Albaraka Bankacılık Grubu (ABG), İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Türk ekonomisine yarım yüzyıldan fazla hizmet veren yerli bir sanayi grubunun öncülüğünde kurulan Albaraka Türk’ün 30.06.2014 tarihi itibariyle ortaklık yapısının içinde yabancı ortakların payı %66,10, yerli ortakların payı %10,48 ve halka açık olan pay ise %23,42’dir. Albaraka Türk´ün ortaklık yapısı, sahip olduğumuz itibarın ve güvenin garantisidir.

http://www.albarakaturk.com.tr

PROJENİN AMACI

Sektörel gücünü  arttırmayı hedeflemiş Albaraka Türk A.Ş, sektörünün önde gelen finans kuruluşu olma vizyonunda, güncel bilişim teknolojilerinin katkısını analize etmiş ve bu amaçla merkez ve şube lokasyonlarındaski son kullanıcı sistemlerinin yeni teknolojiye sahip ürünlerle değişiminin gerekliliğine karar vermiştir.

Bu noktadan hareketle bölge müdürlükleri ve şubelerinde donanım analizleri yapılmış ve yeni dönemde kullanılacak olan ekipmanları, üstün nitelikli  HP markalı Thin Client’ler ile değiştirilmesi kararını almıştır.

Projede genel olarak, banka bünyesinde konumlu eski model Thin Client’lerin yenileri ile değiştirilmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte, donanımsal ve yazılımsal anlamda sistemlerin güncellenerek, daha hızlı ve kesintisiz hizmet verir hale getirilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması arzulanmıştır. Çalışmalar sırasında da mevcut sistemlerin geçiş işlemlerinin  kesintisiz olması ve iş süreçlerinin aksatılmaması  en önemli ihtiyaç olarak ifade edilmiştir.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇÖZÜM

Proje satın alımı sonrasında, 2.500 adet HP T620 Thin Client ürünü Artı ve Artı 4.levent merkez ofis depolarına getirilmiştir.

Genel sayım ve cihaz kontrollerinden mühendis kadrosu, cihazlar yapılacak imaj  yükleme işlemi için 4 farklı sunucu yapılandırmış ve kullanılacak olan imaj konusunda müşteri ile irtibata geçmiştir.

Üzerinde mutabık kalınan imaj ve etiketleme  sistemi yanında, müşterimiz beklentisi tarihlere yönelik proje planı sunulmuştur. Yıl sonu itibari ile yeni bankacılık uygulamasına geçecek olan müşterimiz tüm için tüm süreçlerin 4,5 haftalık zaman diliminde tamamlanmış olmasına yönelik kaynak planlamaları yapılmıştır.

Genel toplamda 2.500 adet cihaza imaj yükleme işlemi yapılarak 7 İş gününde, 206 Adet  lokasyona sevkleri yapılmıştır. Saha entegrasyonları için ise hedeflenen süre 15 iş günü olup çalışma hedeflenenden 1 gün önce 14 iş gününde yüksek müşteri memnuniyeti ile tamamlanmıştır.

Bu çalışma ile Albaraka Türk, Artı ve Artı Teknoloji A.Ş.’nin projelerdeki yüksek başarı ve potansiyelini, yerel ve bölgesel kaynaklara  yansıtabilmesi sayesinde, sorunsuz bir entegrasyon süreci geçirmiştir.

web tasarım