Başarı Hikayelerimiz - Borusan Lojistik
Borusan Lojistik

1973 yılında kurulan Borusan Lojistik, 2000 yılından bu yana "entegre lojistik hizmet sağlayıcı" olarak Türkiye Lojistik Hizmetleri, Liman Hizmetleri, Uluslararası Taşımacılık Hizmetleri ve Yabancı Ülkeler Lojistik Hizmetleri olmak üzere dört stratejik alanda hizmet vermektedir.

Borusan Lojistik’in Türkiye Lojistik Hizmetleri kapsamında depolama, gümrükleme, yurtiçi taşıma, ağır taşımacılık, dağıtım araç stoklama ve sevk öncesi araç kontrol (PDI) hizmetleri sunmaktadır. Şirket, uluslararası taşımacılık alanında ise Chartering ve Multimodal Taşımacılığı, Uluslararası Konteyner Taşımacılığı Uluslararası Kara Taşımacılığı, Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı ve Uluslararası Havayolu Taşımacılığı operasyonları gerçekleştirmektedir.

Gemlik’te, stratejik bir konuma sahip Borusan Limanı ise dünya standartlarında konteyner, genel kargo, proje kargo, dökme yük, PCC, liman ve terminal hizmetleri veriyor. Liman bugün 5.000.000 ton genel kargo, 400.000 TEU konteyner ve 250.000 araç elleçleme kapasitesine sahiptir. Bunun yanı sıra Borusan Limanı’nın toplam 360.000 m²’lik gümrüklü ve gümrüksüz terminal sahası bulunmaktadır. 450 metre uzunluğundaki ve 14,5 metre derinliğindeki lineer rıhtımıyla Türkiye’de bir ilki temsil etmektedir.

Yabancı Ülkeler Lojistik Hizmetleri kapsamında, Ortadoğu ülkelerinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Cezayir’de, Hollanda’da, ABD’de ve Kazakistan’da Borusan Logistics markasıyla sürdüren Borusan Lojistik % 100 kendisine ait şirketler ile 3PL ve 4PL Hizmetleri vermektedir.Borusan Lojistik 2012 yılı Aralık ayında lojistik sektörünün gidişatını değiştiren bir satınalmaya imza atarak Sektörün ilk 10 oyuncusundan biri olan Balnak’ı bünyesine katmıştır. Bu birleşme sonucunda Borusan Lojistik, 600 milyon dolarlık cirosu, istihdam sağladığı 4000 kişi, 400 bin metrekareyi aşan kapalı depolama alanı, , 4 kıtadaki 6 şirketi ve sayıları 100’ü aşan uluslararası acentası ile Türkiye lojistik sektörünün lideri konumuna gelmiştir.

http://www.borusanlojistik.com

PROJENİN AMACI

Bilgi Teknolojileri Envanter yönetiminin merkezileştirilmesi, stok yönetimi, envanter yaşam döngüsü, sipariş yönetimi gibi süreçlerin takibi için gereksinim duyulmuştur.

Lojistik merkezlerindeki ve lojistik araçlarında bulunan envanterlerin takibi ve araçlarda bulunan GPRS’lerin takibi.

Envanterlerde kiralık ya da satın alma ayrımı yapılmak istenmektedir. Bilgi Teknolojileri Envanter yönetiminin merkezileştirilmesi, stok yönetimi, envanter yaşam döngüsü, sipariş yönetimi gibi süreçlerin takibi için gereksinim duyulmuştur.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇÖZÜM

Proje kapsamında işletilen envanter yönetim süreçleri incelendi. İş birimlerinle yapılan toplantılar ile birimlerin talepleri ve beklentileri değerlendirilerek yeni süreçler dizayn edildi. Yeni oluşturulan süreçler dokümante edilerek iş kollarıyla ayrı ayrı değerlendirildi. Süreç içerisinde uygulanması gereken prosedürler, kişiler ve sorumluluklar belirlendi. Otomatik ve manuel kontrol noktaları oluşturuldu.

Mevcut organizasyonel yapı, departman, personel görev tanımları ve hareket kodlarında standartizasyon oluşturularak dil birlikteliği sağlandı. Sayımı gerçekleştirilecek envanterler belirlendi. Esnek raporlar alınabilmesi adına mevcut envanter bilgileri ve test sayım operasyonunda sahadan toplanan envanter bilgileri analiz edilerek hiyerarşik envanter grupları oluşturuldu. Varsayılan raporlar ve talep edilen raporlar oluşturuldu.

AssetPlus uygulama yazılımının kurulumu ve implementasyon gerçekleştirildi.

AssetPlus kullanım klavuzları belirtilen kullanıcılarla paylaşıldı. Kullanıcılarla proaktif atölye çalışması gerçekleştirilerek yazılımı doğru ve efektif kullanma eğitimleri verildi. Eğitim sonunda katılımcılar sertifikalandırıldı.

Envanter takibinde kullanılacak etiket özellikleri ortam koşulları değerlendirilerek belirlendi. Etiket tipleri ve zimmet formu dizayn edildi. Sayım faaliyeti öncesi lokasyonların büyüklükleri ve dağılımı doğrultusunda proje ekipleri oluşturuldu.

Borusan Lojistik Genel Müdürlük ve Türkiye genelinde 149 lojistik ofisinin fiziksel sayım operasyonu gerçekleştirildi.

Lokasyon büyüklüklerine coğrafi konumlara endeksli saha sayım rotası çizilerek planlama yapıldı. Envanter sayımı mobil cihazlar kullanılarak yapıldı. Mobil uygulamayla personel bilgisi, ürün bilgisi, marka model bilgisi, fiziki özellikler tanımlanarak, seri numarası, ürün numarası ve varsa diğer bilgileri sisteme işlenerek envanterlerin kayıtları oluşturuldu.

Envanter yönetim sistemi projesi 4 aylık bir çalışmanın akabinde finalize edilmiştir.

AssetPlus uygulama çözümü sayesinde;

 • Envanter yönetiminin merkezileştirilmesi,
 • BT Ekipmanları kayıt altına alınması,
 • BT Sipariş yönetimi,
 • Envanterlerin geçmişlerinin takibi,
 • Personellerin geçmişinin takibi,
 • BT varlıklarının yaşam döngüsünün izlenmesi,
 • Kontrat yönetimi,
 • Zimmet takibi,
 • Garanti takibi,
 • Stok yönetimi,
 • Eskime yönetimi
 • Otomatik dönemsel zimmet bilgilendirme
 • Erken uyarı ve bilgilendirme
 • Giriş, çıkış ve transfer işlemlerinde bilgilendirme servisleri çalışır duruma gelmesi,
 • Raporlama hizmet ve çözümleri sağlanmıştır.

Başarıyla tamamlanan proje sonrasında aktif bir şekilde kullanılan AssetPlus Envanter Yönetim Sistemi BT servislerinin önemli bir merkezini oluşturdu.

web tasarım