Başarı Hikayelerimiz - Coca-Cola
Coca-Cola

Coca-Cola sisteminde satış hacmine göre altıncı sırada yer alan Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ), The Coca-Cola Company (TCCC) markalarından oluşan gazlı ve gazsız içeceklerin üretim, satış ve dağıtımını gerçekleştirmektedir. CCİ Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak, Suriye ve Tacikistan’da 11 bin çalışanı ile faaliyet göstermektedir.

CCİ 23 fabrikası ile 370 milyona yakın tüketici kitlesine gazlı içeceklerin yanı sıra meyve suyu, su, enerji ve sporcu içecekleri, buzlu çay ve çaydan oluşan gazsız içecekler kategorisinde de zengin bir ürün portföyü sunmaktadır. 

CCİ’nin hisseleri Borsa İstanbul’da (BIST) “CCOLA.IS”, Amerikan depo sertifikaları (ADR) ABD’de tezgahüstü piyasalarda “COLAY”, Eurobond’u İrlanda Borsası’nda “CCOLAT” sembolleriyle ile işlem görmektedir.

www.cci.com.tr

PROJENİN AMACI

Organizasyon içinde kullanılan tüm bilgi teknolojileri bağlı demirbaşların ve kiralık ürünlerin kayıt altına alınarak elektronik ortamda bilgilerin barındırılması ve takip edilmesi. Zimmet takibi, barkod ile etiketlenmesi, konfigürasyon, değişim yönetimi ile envanterlerin takibi. Projenin CCİ Türkiye ve diğer ülkelerde ( Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Kuzey Irak, Güney Irak ) uygulanması.

Microsoft Active Directory, Microsoft SCCM sistemleriyle entegre edilmesi. Envanter doğruluğunun ve personel zimmet işlemlerinin bu entegrasyonlarla desteklenmesi.

Bilgi Teknolojileri Envanter yönetiminin merkezileştirilmesi, stok yönetimi, envanter yaşam döngüsü, sipariş yönetimi gibi süreçlerin takibi için gereksinim duyulmuştur.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇÖZÜM

Proje kapsamında işletilen envanter yönetim süreçleri incelendi. İş birimlerinle yapılan toplantılar ile birimlerin talepleri ve beklentileri değerlendirilerek yeni süreçler dizayn edildi. Yeni oluşturulan süreçler dokümante edilerek iş kollarıyla ayrı ayrı değerlendirildi. Süreç içerisinde uygulanması gereken prosedürler, kişiler ve sorumluluklar belirlendi. Otomatik ve manuel kontrol noktaları oluşturuldu.

Mevcut organizasyonel yapı, departman, personel görev tanımları ve hareket kodlarında standartizasyon oluşturularak dil birlikteliği sağlandı. Sayımı gerçekleştirilecek envanterler belirlendi. Esnek raporlar alınabilmesi adına mevcut envanter bilgileri ve test sayım operasyonunda sahadan toplanan envanter bilgileri analiz edilerek hiyerarşik envanter grupları oluşturuldu. Varsayılan raporlar ve talep edilen raporlar oluşturuldu.

AssetPlus uygulama yazılımının kurulumu ve implementasyon CCI Türkiye de gerçekleştirildi. Microsoft Active Directory yazılımı ve Microsoft SCCM ile entegrasyon sağlandı. MS AD entegrasyonu sayesinde anlık organizyon yapısı, departman yapısı, personel ve personele ait olan bilgiler dinamik olarak güncellenebilir duruma geldi. Microsoft SCCM entegrasyonuyla sistemde aktif olan cihazlar ile Envanter yönetim sistemi AssetPlus’ da kayıtlı cihazların eşleşmesi ve karşılaştırılması yapılabilir duruma geldi.

AssetPlus kullanım kılavuzları belirtilen kullanıcılarla paylaşıldı. Kullanıcılarla proaktif atölye çalışması gerçekleştirilerek yazılımı doğru ve efektif kullanma eğitimleri verildi. Eğitim sonunda katılımcılar sertifikalandırıldı.

Envanter takibinde kullanılacak etiket özellikleri ortam koşulları değerlendirilerek belirlendi. Etiket tipleri ve zimmet formu dizayn edildi. Sayım faaliyeti öncesi lokasyonların büyüklükleri ve dağılımı doğrultusunda proje ekipleri oluşturuldu.

CCI Türkiye Genel Müdürlük, 38 bölge ofisinde ve Ülke lokasyonlarında fiziksel sayım operasyonu gerçekleştirildi.

Lokasyon büyüklüklerine coğrafi konumlara endeksli saha sayım rotası çizilerek planlama yapıldı. Tüm Türkiye genelindeki CCİ Genel Müdürlük binaları, fabrikalar ve ofislerinde (38 lokasyon) saha sayım operasyonu gerçekleştirildi. Envanter sayımı mobil cihazlar kullanılarak yapıldı. Mobil uygulamayla personel bilgisi, ürün bilgisi, marka model bilgisi, fiziki özellikler tanımlanarak, seri numarası, ürün numarası ve varsa diğer bilgileri sisteme işlenerek envanterlerin kayıtları oluşturuldu.

Envanter yönetim sistemi projesi 12 aylık bir çalışmanın akabinde finalize edilmiştir.

AssetPlus uygulama çözümü sayesinde;

 • Envanter yönetiminin merkezileştirilmesi,
 • BT Ekipmanları kayıt altına alınması,
 • BT Sipariş yönetimi,
 • Envanterlerin geçmişlerinin takibi,
 • Personellerin geçmişinin takibi,
 • BT varlıklarının yaşam döngüsünün izlenmesi,
 • Kontrat yönetimi,
 • Zimmet takibi,
 • Garanti takibi,
 • Stok yönetimi,
 • Eskime yönetimi
 • Otomatik dönemsel zimmet bilgilendirme
 • Erken uyarı ve bilgilendirme
 • Giriş, çıkış ve transfer işlemlerinde bilgilendirme servislerinin çalışır duruma gelmesi,
 • Raporlama hizmet ve çözümleri sağlanmıştır.

Başarıyla tamamlanan Türkiye ayağı sonrası AssetPlus Envanter Yönetim Uygulama Projesi merkezi yönetimi Türkiye de konumlandırılır bir şekilde CCİ’ a bağlı 8 ülkede de devreye alındı. Ülkeler ziyaret edilerek gerek lokal gerekse video konferanslarla eğitimler verilerek ülke sorumlularına ve kullanıcılara eğitimler verildi. Ülkelerde aktif bir şekilde kullanılan AssetPlus Envanter Yönetim Sistemi BT servislerinin önemli bir merkezini oluşturdu.

web tasarım