Başarı Hikayelerimiz - Palmali
Palmali

Palmali Şirketler Grubu, 1998’de Türkiye’de kuruldu. Şirket, başlangıçta Türk limanlarını ziyaret edenler dahil olmak üzere, İstanbul Ve Çanakkale Boğazı’ndan geçen gemilere acentelik hizmetleri veriyordu. Ancak, Palmali’nin kendi filosunu kurma girişimini başlatması çok zaman almadı. Şirket kurucularının ana amacı, Karadeniz ve Hazar Denizi bölgelerinde en önde gelen gemicilik şirketi konumunu kazanmaktı. Pratik deneyim ve profesyonel anlamda eğitim verilen personel, şirketin, uluslararası arenada çok daha geniş kapsamlı hedeflere ulaşması gerektiğini kanıtladı. Şirket, günümüzde Rusya, Karadeniz, Akdeniz, Hazar ve Baltık Denizi’nin iç limanları arasında taşımacılıkta en güçlü şirketlerin rakibi olarak sınıflandırılmaktadır ve şirketin hedefi dünya çapında taşımacılık pazarına kaymıştır.

www.palmali.com.tr

PROJENİN AMACI

Palmali Group bünyesinde bulunan farklı iş kollarındaki çalışmakta olan firmalarındaki (PalRadyo, PalHavacılık, PalMarina, PalMalifeOtel, PalButikOtel, PalGüvenlik, PalmaliGemicilik) envanterlerinin takibi.

Organizasyon içinde kullanılan tüm bilgi teknolojileri demirbaşlarının kayıt altına alınması. Zimmet takibi, barkod ile etiketlenmesi, konfigürasyon, değişim yönetimi ile envanterlerin takibi.Genel Müdürlük ve lokasyonlarında bulunan demirbaşların detaylı bilgisinin tutulması.

Özel sorgulamaları hızlı, güncel ve doğru bilgiye anlık olarak ulaşabilme ihtiyacı gereksinim duyulmuştur.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇÖZÜM

Proje kapsamında işletilen envanter yönetim sistemi süreçleri incelendi. İş birimlerinle yapılan toplantılar ile birimlerin talepleri değerlendirilip yeni süreçler iyileştirilerek dizayn edildi.Envanter yönetim sistemi ile ilgili uygulanması gereken ve iyileştirilen iş süreçleri dökümante edildi.İş birimlerinin görev tanımlamaları yapılarak envanter yaşam döngüsünün takip sistematiği ve kontrol noktaları belirlendi.

Proje kapsamında istenilen raporlar değerlendirildiğinde isim birlikteliğinin sağlanması ve organizasyon içinde aynı dilin konuşulması için organizasyon yapısı, envanter grup kırılımları, hareket kodları,departman ve personel tanımlamaları oluşturuldu.

Envanterlerin üzerine uygulanacak etiket tipleri ürün, çevre koşulları ve ortama uygun (endüstriyel ürünler, dış ortam ve ofis) olarak belirlendi.Etiket üzerinde bulunması gereken bilgiler netleştirilerek etiket formatı oluşturuldu.

AssetPlus uygulama yazılımının kurulum ve implantasyonu gerçekleştirildi.

Envanter yönetim sistemi kullanıcılarına atölye çalışması gerçekleştirilerek katılımcılar sertifikalandırıldı. Gerçekleştirilen atölye çalışması ile kullanıcıların yazılımı aktif bir şekilde kullanması sağlandı.

Sayım faaliyeti öncesi lokasyonların büyüklükleri ve dağılımı doğrultusunda proje ekipleri oluşturuldu. Lokasyon büyüklüklerine göre zaman çizelgesine endeksli rota çizildi.

Sayımı gerçekleştirilecek envanterler belirlendi.İstanbul 2 Genel Müdürlük, Radyo Binası, Billionaire Gece Kulübü, havalimanı, restaurant, Bodrumda bulunan 2 adet otel ve Marina lokasyonlarında fiziki sayım operasyonu gerçekleştirilmiştir.

Envanter sayımı mobil cihazlar kullanılarak yapıldı.Mobil uygulamayla personel bilgisi, ürün bilgisi, marka model bilgisi, fiziki özellikler tanımlanarak, seri numarası, ürün numarası ve varsa diğer bilgileri sisteme işlenerek envanterlerin kayıtları oluşturuldu.

Envanter yönetim sistemi projesi 2 aylık bir çalışmanın akabinde finalize edilmiştir.

AssetPlus uygulama çözümü sayesinde ;

  • BT envanterlerin kayıt altına alınması,
  • Envanterin geçmişinin takibi,
  • Personel geçmişinin takibi,
  • Envanter yönetiminden sorumlu kullanıcılar ihtiyaç duydukları zaman istedikleri herhangi bir raporun çıktısını alabilir,
  • Genel Müdürlük ve Palmali Group bünyesinde bulunan şirketlerin lokasyonları bazında hızlı bir şekilde sorgulama yaparak lokasyonlarındaki envanterlere ait adetsel ve ürün bilgilerine ulaşabilir,
  • Envanterlerin kullanıcılarına zimmetlenmesi ile takibinin sağlanabildiği, böylece envanter ve kullanıcı geçmişinin takip edilebildiği,
  • Giriş, çıkış ve transfer işlemlerlerinde sistem tarafından otomatik bilgilendirme servisleri çalışır duruma gelmiştir.
web tasarım