Başarı Hikayelerimiz - Sabancı Holding
Sabancı Holding

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş, Türkiye’nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından biri olan Sabancı Topluluğu’na bağlı şirketleri temsil eden ana şirkettir. Sabancı Topluluğu şirketleri faaliyet gösterdikleri sektörlerin liderleri konumundadır. Sabancı Topluluğu’nun temel ilgi alanları finansal hizmetler, enerji, perakende, çimento, lastik, lastik takviye malzemeleri ve otomotivdir. Sabancı Holding’in kendi hisselerinin yanı sıra 11 iştirakinin hisseleri de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem görmektedir.

PROJENİN AMACI

Sabancı Holding bünyesinde baskı işinin konsolide edilmesi. Konsolide edilen baskı işinin projelendirilmesi, uygulanması, kullanıcı eğitimlerinin verilmesi ve servis desteğinin 4 yıl süre ile sağlanması hizmeti.
  
Yazdırma, fotokopi, faks, tarayıcı, e-posta gönderme gibi tüm dokümantasyon ihtiyaçlarının karşılanması. Uygulama yazılım çözümleri ile tüm bu süreçlerin yönetilmesi, raporlanabilmesi, kesintisiz ve kontrol edilebilir şekilde sürdürülmesi. Güvenli, kaliteli ve kontrollü baskı ortamının oluşturulması.

Maliyetlerin azaltılması için yazılım ve donanım özellikleri kullanılarak baskı adetlerinin düşürülmesi.Bu sayede toplam sahip olma maliyetinin  azaltılması.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇÖZÜM

Sabancı Holding, tüm bu ihtiyaçların Türkiye genelinde planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve hizmet desteğini belirlenen servis seviyelerinde verebilecek; yetkinliğe, tecrübeye ve kurumsal hizmet anlayışına sahip profesyonel çözüm ortağı olarak Artı & Artı ‘yı tercih etmiştir.

Yapılan çalışma ile Sabancı Holding Center bünyesinde baskı analizi yapılmış. Takiben analiz sonucunda Kurum bünyesinde bulunan aylık baskı adetleri ve bu baskıların dağılımları detaylı olarak hesaplanmıştır.

Gerçekleştirilen projede tüm iş süreçlerini içeren “proje planı” yapılmış ve Sabancı Holding Center Yönetimine sunulmuştur. Proje planı doğrultusunda tüm lokasyonlara cihaz lojistiği yapılmış, kurulum ve eğitim hizmetleri tamamlanmıştır. Bu süreçler sonrasında proje başarılı bir şeklide teslim edilmiştir.

Analize bağlı olarak Sabancı Center bünyesinde HP çok fonksiyonlu ürünlerin kurulumu yapılmış. Ürünlerin uzaktan yönetimini ve kontrollünü sağlayan HP yazılımları yüklenmiştir. Ayrıca belirtilen yazıcılara güvenlik yazılımları kurulmuş ve alınan baskıların güvenli olması sağlanmıştır.

Sabancı Center MFP’ler üzerinde bulunan Digital Sending Software aracılığı ile İş Akış Süreçleri ile entegre edilmiş olup MFP yazıcılar iş akış süreçlerine kullanıcılar tarafından girilen dokümanları taramaktadır.

Çalışmanın başladığı ilk günden itibaren HP yazılımlarıyla online olarak ürünlerin arıza durumu ve sarf malzeme takibi yapılmaktadır. Online olarak izlediğimiz yazılımdan gelen arıza koduna göre operasyon ekibimiz gerekli yedek parça ya da yedek ürünü hareketini sağlayarak problemleri gidermektedir. Sarf ihtiyacını yine aynı yazılımla online olarak takip ederek gerekli olan sarf malzemenin lojistiğini sağlayarak Sabancı Center da kesintisiz bir çalışma ortamı oluşturulmuştur.

Proje sonucunda Kuruma yaptıkları yatırımın ilk ay itibari ile geri dönüşünü sağlayabilmek için aylık bazda faturalar kesilmeye başlanmıştır. Kesilen faturaların proje öncesinde yapılan aylık harcamalara göre %25-%30 civarında az olduğu ortaya çıkmıştır.

Türkiye genelinde belirlenen servis seviyeleri doğrultusunda müşterimize 7x24 kaliteli ve zamanında servis hizmeti sağlanmaktadır. Yapılan işler düzenli olarak raporlanmaktadır. Belirli aralıklarla memnuniyet anketleri yapılmakta ve servis seviyeleri düzenli olarak ölçülmektedir. Bu sayede müşteri memnuniyet ve hizmet kalitesi üst seviyede tutulmaktadır.

web tasarım