Başarı Hikayelerimiz - Sırma Grup
Sırma Grup

İçecek sektöründeki deneyimi 1950’ li yıllara dayanan Sırmagrup,  1991 yılında doğal maden suyu, 2002 yılında ise doğal kaynak suyu ile faaliyete başlamıştır.

Su ve maden suyunun doğasındaki değerleri toplumun yararına sunma bilinciyle,  kaynaklarını en verimli şekilde kullanıp geliştirerek, bireylerin yaşam kalitelerini arttıran, mutluluklarına katkıda bulunan, doğal, sağlıklı ve lezzetli su & maden suyu ürünleri sunmak, şirketin öncelikli misyonu. Sektörün lider oyuncusu olarak her zaman yeniliklere imza atmayı hedefleyen Sırmagrup; bu anlamda AR-GE ve tasarım çalışmalarına büyük önem vererek dünya standartlarında inovatif çalışmalar gerçekleştirerek sektöre yeni bir bakış açısı getirmiştir.

Türkiye’nin en önemli endüstriyel tasarım etkinliklerinden birisi olan Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde “Üstün Tasarım” kategorisinde ödül kazanan Sırmagrup; eş zamanlı olarak Dünya Ambalaj Örgütü’nün düzenlediği World Star Tasarım Yarışması’nda da WPO “İçecek Kategorisi – En İyi Tasarım” ödülüne layık görülerek; bu kapsamda marka algısını güçlendirmiş oldu.

Sırmagrup’un üretim, dolum tesislerinin yanı sıra Türkiye genelinde geniş bir dağıtım ağı ve lojistik organizasyonu bulunmaktadır. Türkiye pazarının dışında dünya genelinde yaklaşık 35 ülkeye ihracat faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sapanca’da iki adet, Burdur’da bir adet, Aydın’da bir adet olmak üzere dört doğal kaynak suyu dolum tesisi ve Bursa’da bir adet doğal maden suyu dolum tesisi olmak üzere toplam 5 tesiste üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

http://www.sirmagrup.com

PROJENİN AMACI

Organizasyon içinde kullanılan tüm demirbaşların kayıt altına alınması. Zimmet takibi, barkod ile etiketlenmesi, konfigürasyon, değişim yönetimi ile envanterlerin takibi. Genel müdürlük, fabrikalar, depolarda bulunan demirbaşların detaylı bilgisinin tutulması.

Finansal anlamda sayımı yapılan tüm demirbaşların muhasebe kayıtları ile eşleştirilmesi. Amortisman hesaplama  metodolojisinde VUK (Vergi Usül Kanunu) ve UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) metodlarının kullanılabilmesi. Lokasyon, departman, ürün grubu bazında hesaplamaların simülasyonunun yapılabilmesi ve muhasebe uygulamasına entegre edilmesi.

Damacana ve sebillerin teslim edilmesinde oluşturulan ariyet sözleşmelerinin takibi.

İş birimlerinin envanter ve envantere bağlı finansal verileri raporlanması. Özel sorgulamaları hızlı, güncel ve doğru bilgiye anlık olarak ulaşabilme ihtiyacı gereksinim duyulmuştur.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇÖZÜM

Proje kapsamında işletilen envanter yönetim sistemi süreçleri incelendi. İş birimlerinle yapılan toplantılar ile birimlerin talepleri değerlendirilip yeni süreçler iyileştirilerek dizayn edildi.Envanter yönetim sistemi ile ilgili uygulanması gereken ve iyileştirilen iş süreçleri dokümante edildi.İş birimlerinin görev tanımlamaları yapılarak envanter yaşam döngüsünün takip sistematiği ve kontrol noktaları belirlendi.

Proje kapsamında istenilen raporlar değerlendirildiğinde isim birlikteliğinin sağlanması ve organinasyon içinde aynı dilin konuşulması için organizasyon yapısı, envanter grup kırılımları, hareket kodları,departman ve personel tanımlamaları oluşturuldu.

Envanterlerin üzerine uygulanacak etiket tipleri ürün, çevre koşulları ve ortama uygun (endüstriyel ürünler, dış ortam ve ofis) olarak belirlendi.Etiket üzerinde bulunması gereken bilgiler netleştirilerek etiket formatı oluşturuldu.

AssetPlus uygulama yazılımının kurulum ve implantasyonu gerçekleştirildi. İnsan Kaynakları uygulama yazılımı ve Muhasebe sistemi ile entegrasyon sağlandı.

Envanter yönetim sistemi kullanıcılarına atölye çalışması gerçekleştirilerek katılımcılar sertifikalandırıldı. Gerçekleştirilen atölye çalışması ile kullanıcıların yazılımı aktif bir şekilde kullanması sağlanıldı.

Sayım faaliyeti öncesi lokasyonların büyüklükleri ve dağılımı doğrultusunda proje ekipleri oluşturuldu. Lokasyon büyüklüklerine göre zaman çizelgesine endeksli rota çizildi.

Sayımı gerçekleştirilecek envanterler belirlendi. Genel Müdürlük ve 5 dolum tesisinde fiziki sayım operasyonu gerçekleştirilmiştir.

Envanter sayımı mobil cihazlar kullanılarak yapıldı.Mobil uygulamayla personel bilgisi, ürün bilgisi, marka model bilgisi, fiziki özellikler tanımlanarak, seri numarası, ürün numarası ve varsa diğer bilgileri sisteme işlenerek envanterlerin kayıtları oluşturuldu.

Uzman personeller tarafından fiziki sayım sonuçları ile muhasebe sistemindeki defter kaydı AssetPlus uygulama yazılımında bulunan eşleme metodu kullanılarak gerçekleştirildi.

Envanter yönetim sistemi projesi 3 aylık bir çalışmanın akabinde finalize edilmiştir.

AssetPlus uygulama çözümü sayesinde ;

  • Envanter yönetiminden sorumlu kullanıcılar ihtiyaç duydukları zaman istedikleri herhangi bir raporun çıktısını alabilir,
  • Genel Müdürlük ve dolum tesisleri bazında hızlı bir şekilde sorgulama yaparak lokasyonlarındaki envanterlere ait adetsel ve finansal bilgilere ulaşabilir,
  • Envanter transferleri sonrasında sistem tarafından maliyet merkezleri her tesis için otomatik olarak değiştirilir,
  • Finans  yöneticileri amortisman hesaplamalarını hızlı bir şekilde yapıp muhasebeleştirebilir,
  • Müşteri bazında ariyet sözleşmelerinin takibi kolaylıkla sağlanabilir,
  • Garanti ve sigortalarına ait olan sözleşmelerinin takibini yapabilir,
  • Envanterlerin kullanıcılarına zimmetlenmesi ile takibinin sağlanabildiği, böylece envanter ve kullanıcı geçmişinin takip edilebildiği,
  • Giriş, çıkış ve transfer işlemlerinde sistem tarafından otomatik bilgilendirme servisleri çalışır duruma gelmiştir.
web tasarım