Başarı Hikayelerimiz - Türkiye Halk Bankası
Türkiye Halk Bankası

Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen yıllarda faaliyete geçen bankalar ve diğer kamu işletmeleri toplumun bu en geniş kitlesinin sorunlarına çözüm getirememiştir. Kalıcı bir ekonomik kalkınma, sosyal denge ve toplumsal barışın korunması için uygun koşullarla esnaf-sanatkar ve küçük meslek sahibine kredi verme amacıyla, Türkiye Halk Bankası’nın kurulmasına karar verilmiştir. 1933 yılında çıkartılan 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu ile Türkiye Halk Bankası’nın kuruluş süreci resmiyet kazanmıştır.

1938-1950 yılları arasında finansman sağladığı Halk Sandıkları kanalı ile kredi hizmetleri yürütülürken, 1950 yılından sonra doğrudan şube açma ve kredi kullandırma yetkisi ile çalışmaya başlamıştır. 1964 yılı başından itibaren sermayesi artırılan ve aktif bir çalışma temposuna giren bankanın mevduat ve kredi hacmi giderek yükselmiştir.

2004 yılının ikinci yarısında gelen ilave şubelerle birlikte şube yapısı yeniden şekillenmiş, yeni yapıda, müşteri segmentasyonu kapsamında, özellikle KOBİ’ler ile orta ve orta üstü gelir sahibi bireysel müşterilere ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmak, müşteri odaklı kaliteli hizmet anlayışını benimsemek unsurları önem kazanmıştır.

www.halkbank.com.tr

PROJENİN AMACI

Türkiye Halkbankası, bölgenin lider KOBİ bankası, KOBİ’lerin ve bireysel müşterilerin ilk sırada tercih ettikleri, bankacılık sektöründe nitelikli personelin çalıştığı ve çalışmak istediği, tüm iş süreçlerinde sektördeki hızlı hizmet seviyelerine ulaşmayı hedefleyen bir bankadır.  Müşteri memnuniyetini sağlayarak dengeli büyüyen ve sürdürülebilir kârlılığa sahip bir banka olma vizyonunda olan Türkiye Halkbankası A.Ş, güncel bilişim teknolojilerinin önemini analiz etmiş ve bu amaçla IT sistemlerinin yeni teknolojiye sahip ürünlerle değişiminin gerekliliğine karar vermiştir.

Bu noktada bankacılık sektörünün en önemli enstrümanı olan bilişim sistemleri ve bunlar içerisindeki masaüstü bilgisayar sistemlerine yönelik geniş kapsamlı bir değişim projesi planlanmıştır. Projede genel olarak, banka bünyesinde konumlu eski model masa üstü bilgisayarların yenilenmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte, donanımsal ve yazılımsal anlamda kullanıcı sistemlerinin güncellenerek, daha hızlı ve kesintisiz hizmet verir hale getirilmesi hedeflenmiştir.

Proje kapsamında, 9.000 adet Hewlett Packard masaüstü bilgisayar sistemlerinin temin edilmesi ile proje başlamıştır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇÖZÜM

Türkiye Halkbankası A.Ş. tarafından açılmış olan ihaleye katılımlar sonrasında en uygun fiyat ile Hewlett Packard Türkiye ofisi tarafından tedarik sürecine giren 9.000 adet masa üstü bilgisayarın, imajlarının yüklenmesi, barkod etiketlerinin yapıştırılması ve ilgili şubelere gönderim aşamalarını kapsayan proje; ürünlerin 31.12.2014 tarihi itbari ile Artı ve Artı Teknolji Hizmetleri A.Ş. depolarına gelmesiyle başlamıştır.

Ürün tedarik süreçlerinde parti parti stoklara gelen ürünler, gelişleriyle eş zamanlı olarak imajlanmış ve etiketlenmiştir. Türkiye Halkbankası A.Ş tarafından paylaşılmış olan imajlar, oluşturulan imaj sunucuları üzerinden cihazlara yüklenmiştir. Cihazların her biri kutularından çıkartılmış, imaj yükleme işlemeleri yapılmış ve akabinde de ilgili etiketler cihazlara yapıştırılarak envanter kayıtları alınmıştır.

Türkiye Halkbankası A.Ş. tarafından ürün gelişlerine paralel olarak paylaşılmış olan gönderim listelerindeki şubelere, belirtilen adetlerde ürünler gönderilmiş ve envanter kayıtları alınmıştır. Alınan envanter kayıtları günlük olarak Türkiye Halkbankası A.Ş.Envanter Yönetim Birimine raporlanmıştır.

31.12.2014 tarihinde Artı ve Artı Teknoloji A.Ş. 4.Levent depolarına gelen 2.000 adetlik ilk parti ile başlayan proje kapsamında yaklaşık 865 şubeye toplam 7.200 adet ürün sevk edilmiş, Türkiye Halkbankası A.Ş.  İstanbul Envanter Depoya ise 1.800 adet cihaz hazırlanarak teslim edilmiştir.

31.12.2014 tarihinde başlayan proje gönderim ve teslimleri, 1 ay (20 İş günü) sonunda 31.01.2015 tarihinde tamamlanmış ve 9.000 adet cihaz ilgili yerlere gönderilmiştir.

Artı ve Artı Teknoloji A.Ş., tamamlamış olduğu bu projeye, uzman ve tecrübeli  kadrosu ile destek sağlamıştır. Türkiye Halkbankası AŞ’nin, çalışmaların her aşamasında bilgi sahibi olması sağlanmıştır.

Artı ve Artı Teknoloji A.Ş, projenin uygulaması esnasında müşteri tarafından gelen “hedeflenen tarihten daha kısa sürede çalışmanın tamamlanması” taleplerini karşılamak adına, personel, depolama ve lojistik kaynaklarını azami derecede arttırmış proje normal hedeflenen süreden 10 iş günü daha önce tamamlanmıştır.

Özellikle, belirli bir plan çerçvesinde ve günlük hedeflerin belirlendiği bir projenin gerçekleştirilmesi esnasında gelen taleplerin karşılanabilmiş olması, ürünlerin tüm lokasyonları eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmiş olması, Türkiye Halkbankası A.Ş. IT biriminin proje perfomansı özelinde, banka genel vizyonlarına da önemli katkı sağlamıştır.

Artı & Artı bu proje çerçevesinde;

Projenin onaylanmasının ardından yapılan proje planı çerçevesinde, HP’nin de bu projeye özel performansı ile ürünlerin temini hedeflenen süreden 15 gün gibi daha kısa bir süre içerisinde tamamlandı.

Tüm ürünlerin Artı & Artı deposuna transferi ve lojistik işlemleri problemsiz olarak özenle gerçekleştirildi.

Halkbank Bilgi İşlem Departmanı tarafından hazırlanan ve test süreçleri başarı ile tamamlanan standart imaj çalışması Artı & Artı proje ekibi tarafından 9.000 adet ürüne uygulandı. Ürünlerin düzgün şekilde açılış işlemleri test edilerek hata oranı sıfıra indirilmeye çalışıldı.

İmaj çalışması tamamlanan ürünlerin etiketleme işlemleri tamamlandı, barkod okuyucular ile kaydedilerek raporlama için hazır hale getirildi. Ürünler tekrar kendi kutularına konulup ambalajlanarak sevkiyat için hazır hale getirildi.

İmaj ve etiketleme işlemleri tamamlanıp sevkiyata hazır hale getirilen ürünler günlük sevk edilecek şubelere göre ayrı ayrı stoklanarak kargo şirketine eksiksiz olarak teslim edildi.

Kargo şirketi ile sevk edilen ürünlerin günlük olarak hazırlanan raporları Halkbank Bilgi İşlem Departmanındaki yetkililere gönderimi yapılarak, planlanan proje bitiş tarihinden yaklaşık 10 gün önce başarı ile tamamlanmıştır.

web tasarım