Başarı Hikayelerimiz - Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası

Kurulduğu günden bu yana finans sektörünün yanı sıra Türkiye’de sanayinin gelişmesine de büyük katkılar sağlamış bulunan İş Bankası’nın 2010 yıl sonu itibariyle, Finans, Cam, Telekomünikasyon, Sanayi ve Hizmet ana gruplarında faaliyet gösteren 28 şirkette doğrudan ortaklığı bulunmaktadır.

İş Bankası kuruluşundan bugüne 290 şirkete iştirak etmiş; zaman içerisinde 262 şirketteki ortaklığını devretmiştir. Halen 28 şirkette doğrudan ortaklığı bulunan İş Bankası’nın dolaylı olarak kontrol ettiği şirket sayısı 87’dir.

PROJENİN AMACI

İş Bankası gelişen ihtiyaçları doğrultusunda İstanbul Datacenter merkezinden, İzmir  lokasyonuna taşınmak istemiştir. Bu ihtiyaç demirbaş envanterinin taşınmasının yanı sıra, teknoloji ekipmanlarının da güvenilir, profesyonel ve anahtar teslim taşınmasını gündeme getirmiştir.

Bu alanda Artı & Artı daha önce pek çok taşınma işlemi gerçekleştirmiştir. Bu konuda sunduğu proje ve çözüm önerilerinin; lojistik, paketleme, etiketleme ve taşınmaya ilişkin tüm operasyonel süreçleri kapsaması ve profesyonel hizmet anlayışı nedeniyle, İş Bankası tarafından tercih edilmiştir

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇÖZÜM

İş Bankası  taşınma projesinde; taşıması gerçekleştirilecek kaynak ve hedef lokasyonunun fiziksel durum analizi gerçekleştirilmiştir. Fiziksel durum analizinde; giriş, çıkış ve yükleme noktalarının ölçümlemesi, ürün giriş çıkışlarına uygunluk kontrolleri yapılmıştır.

Taşıması gerçekleştirilecek ürünlerin risk seviyeleri ölçümlenmiştir. Ürünlerin risk seviyeleri ve işe etkisi detaylı olarak analiz edilerek sigortalanmış ve raporlanmıştır. Taşıma materyalleri ve güzergah planlaması yapılmıştır.

Yapılan keşif ve analizler raporlanarak detaylı proje planı oluşturulmuştur. Proje Planı çerçevesinde, aşağıda belirtilen proje adımları yerine getirilmiştir;

 • BT Taşınma ve Yer Değiştirme Hizmet Yönetimi
  • Proje Ön Analizi
  • Lokasyon Keşfi
  • Kalite Güvencesi
  • Operasyonel İşlemler 
   • Taşınma ve Yer Değiştirme Yönetimi 
   • Taşıma ve Yer Değiştirme Planlaması  
    • Etiketleme ve Numaralandırma  
    • Ürünlerin Shut Down Edilmesi  
    • Ekipmanların Hazırlanması ve Demonte Edilmesi 
  • Ekipmanların Nakliyesi
  • Ekipmanın Zimmetlenmesi
  • Varış Lokasyonunun Hazırlanması
  • Varış Lokasyonuna Ürünlerin Kurulması
  • Taşıma Öncesi ve Sonrası Fotoğraflama
 • Risk Yönetimi
  • Sigortalama
 • Raporlama ve Kontrol

Taşıma sırasında oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması, denetim, kontrol ve müdahale için altyapı, sistem destek ve donanım destek ekibinden uzman personeller ilgili lokasyonlarda hazır bulundurulmuştur.

Bu çerçevede çıkan proje raporuna göre gerekli adımlar atılmıştır. Bunun sonucunda; kullanıcı veri depolama ve çevre birimlerinin yeni lokasyonlarına taşınma projesi, müşteri memnuniyeti ile sonuçlandırılmıştır

web tasarım