Olağanüstü Durum ve Yedekleme Çözümleri
Etkin iş sürekliliği analizi,

Bir olağanüstü durum anında hizmetlerin normal veya kabul edilebilir bir seviyede sürdürülmesi beklenir. Böyle bir beklentinin karşılanması için üretim ortamının modellenmesinde bir takım hususlara dikkat edilmesi kaçınılmazdır. Mevcut iş uygulamalarının analizi, BT altyapısının uyumluluğu ve Olağanüstü durum koşullarının gözlemlendiği analiz çalışmaları yapılmaktadır.

Risk faktörlerinin belirlenmesi,

Olağanüstü durumun tarifine göre öncelikler, önemlilik sıralamaları veya yöntemler değişkenlik gösterecektir. Risk faktörlerinin belirlenerek kurumun öncelikleri doğrultusunda olağan risk haritasının çıkartılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi hususunda çalışmalar yapılmaktadır.

İş Sürekliliğinin Arttırılması,

Kurumların önceliklendirdikleri iş uygulamaları ve BT altyapısının yedekliliğinin arttırılarak olağanüstü durum koşullarına uygun hale getirilmesi yönünde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Arşiv ve Yedekleme

Verinin oldukça değer kazandığı bu dönemde geçmişe dönük arşiv ihtiyaçları doğru oranda artmaktadır. Aynı zamanda sıcak verinin hızlı yedeklenmesi ve gerektiğinde hızlı geri dönülmesi ihtiyacı duyulmaktadır. Artı ve Artı olarak müşterilerimize Disk ve Tape Tabanlı Yedekleme Çözümleri sunuyoruz.


web tasarım