Proje Kurulum ve Yönetim Hizmetleri

 • Baskı Merkezi ve Sayfa Başı Dokümantasyon Yönetimi
 • HPE Veri Depolama Sistemleri
 • Kurumsal Ağ Teknolojileri
 • Olağanüstü Durum ve Yedekleme
 • Data Center Çözümleri
 • IT Konsolidasyon &Sanallaştırma
 • Bilgi Güvenliği
 • HP DesignJet Çözümleri

 • Profesyonel Destek Anlaşmaları
 • HP Garanti Hizmetleri
 • HP Garanti Paketleri
 • Dış Kaynak Hizmetleri
 • Bölgesel 7x24 Teknik Destek
 • Microsoft İş Çözümleri & Danışmanlık
 • Altyapı ve Yapısal Kablolama
 • Profesyonel Taşınma ve Yer Değiştirme
 • Konsolidasyon ve İş Sürekliliği


Projelerimizin başarıyla yönetilmesi için izlediğimiz ana adımlar;

Kapsam yönetimi
Kısaca Proje gereksinmelerinin toplanması, kapsamın tanımlanması, aşama ve görevlerin listesinin oluşturulması ve denetlenmesi süreçlerini içermektedir.
Zaman yönetimi
Görevleri tanımlanması, uygun şekilde sıralanması, gerekli kaynak tahminlerinin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, bunların bir zaman çizelgesi üzerinde doğru şekilde denetlenmesi aşamalarıdır.
Maliyet yönetimi
Görevler için maliyet tahminlerinin yapılarak proje bütçesinin denetlenmesidir.

İnsan kaynakları yönetimi
Proje insan kaynakları planı çerçevesinde doğru ve uygun insan kaynağının yönlendirilmesi ve yönetilmesidir.
Risk yönetimi
Proje risk planının yapılması, risklerin belirlenmesi, niteliksel ve niceliksel risk çözümlenmesinin yapılması, risk tepkilerinin planlanması ve bunların gözetlenerek denetlenmesi.
Değişiklik yönetimi
Gerekli durumlarda proje süresince oluşabilecek değişiklerin belirlenmesi, planlanması, uygulanması ve denetlenmesi süreçlerinin yönetimidir.

İletişim yönetimi
Projenin paydaşlarını belirlenmesi ve iletişim planının yapılması, paydaşlarda görev alan personelin bilgilendirilmesi ve beklentilerinin yönetilmesi, performans ölçümü ve raporlanması hizmetlerini içermektedir.
Tedarik yönetimi
Proje kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü donanım, yazılım ve istihdam edilecek personelin tedarik süreçlerinin en etkin ve verimli şekilde yönetilmesidir.
Entegrasyon yönetimi
Proje sözleşmesinin ve yönetim planının hazırlanması, oluşacak süreçlerin izlenmesi, denetlenmesi, proje aşamalarının birbirleri arasında bağlantıları ve geçişlerinin takibi ve son olarak da doğru ve başarıyla sonuca ulaştırılmasıdır.

Kalite yönetimi
Projenin kalite planının yapılması, bu plana uygun olarak yönetilmesi ve denetlenmesidir.
web tasarım