Envanter Yönetimi

İşletmelerin hacimleri büyüdükçe ve lokasyon adetleri çoğaldıkça demirbaşlarını yönetmeleri güçleşmektedir. Yapılan analizlerde muhasebe verilerindeki demirbaş adetleri ile gerçek demirbaş adetlerinin uyuşmadığı görülmektedir.

Büyük yatırımlar ile alınan birçok demirbaş depolarda durmakta, kullanım ömrünü yitirmiş, nerede, hangi fiziksel durumda ve hangi sahiplik durumunda olduğu bilinmeyen demirbaşlara kira, sigorta ve vergi ödenerek fazla harcamalar yapılabilmektedir. Bahsi geçen durumlar envanter yönetiminin olmaması ya da işletmelerde uygulanmaması, doğru envanter yönetim sisteminin kullanılmaması neticesinde saptanamamaktadır.

Netice itibariyle görülmeyen demirbaşlara vergi ve sigortalar ödenmekte, yeni satın alımlara yatırım yapılmakta ve eksik veriler ile çalışanların zamanlarını daha çok harcamaları (iş gücü ve çalışan birim zaman ücreti) sonucu para kaybetmektedirler.

Neden
Envanter Yönetimi?

Doğru Envanter Yönetim Yazılımı envanterlerin yaşam döngüsü kontrol edilerek, devamlılığını sağlamak, minimum harcama ile maksimum seviyede envanterden fayda elde ederek gideri azaltmak ve kar sağlamak işletmelerin hedefi olmalıdır.

Envanter Yönetimi kapsamında organizasyon içindeki envanter yaşam döngüsüne ait süreçlerin konusunda uzman danışmanlar ile analizi ve doğru bir envanter uygulama yazılımı aracılığıyla Envanter Yönetiminin otomasyonu neticesinde optimum insan gücüyle maksimum fayda sağlamak Envanter Yönetiminin temelidir.

AssetPlus Özellikleri

 • Bulut tabanlı altyapı
 • Kullanıcı dostu arayüz
 • Çoklu dil desteği
 • Sabit Kıymetin bulunduğu yer ve departmanın belirtilmesi
 • Lokasyon bazında envanter listelerinin alınabilmesi
 • Bir sabit kıymetin, şirketler topluluğunda kaldığı sürece, tüm hareketlerinin şirket, müessese, departman ve teslim edildiği kişi bazında izlenebilmesi
 • Her bir sabit kıymetin bir numarasının olması, yapılan her türlü değişikliğin takip edilmesi, topluluk dışına çıksa dahi geçmiş kayıtların kaybolmaması
 • Projenin sadece ERP takip boyutu ile sınırlı kalmaması, sabit kıymet hareketlerine ilişkin bir prosedürün de oluşturulması
 • Sabit kıymet türlerine göre şirket içi hareketten sorumlu birimlerin belirlenmesi
 • Barkod sistemi uygulanması
 • MS AD, SCCM, insan kaynakları yazılımları, ERP, Yardım Masası vb. yazılımlarla entegre olabilme, esnek yapı
 • Amortisman dışı sabit kıymetlerin ayrı bir şekilde izlenmesi
 • Windows Mobile 6.5 ve Android tabanlı mobil uygulaması aracılıyla sayım operasyonlarının hızlı ve doğru bir şekilde ilerlemesi
 • Zimmet kayıtlarının personel dosyaları ile ilişkilendirilmesi, demirbaşların lokasyon, departman ve maliyet merkezi bazında takip edilmesi
 • Envanter maliyetlerinin departmanlara dağıtılması
 • Envanter amortismanlarının hesaplanması ( VUK ve UFRS )
 • Tüm hareketlerle ilgili ve planlanmış e-mail bildirimlerinin yapılması
 • Tüm bilgilerin arzu edilen formatta izlenebilmesi
 • Bilgilerin her an istenilen şekil, format ve kriterlerde raporlamaya hazır olması

AssetPlus Yönetimsel Özellikler

 • Envanter Yönetimi
 • Zimmet Yönetimi
 • Depo Yönetimi
 • Sarf Yönetimi
 • Lisans Yönetimi
 • Talep Yönetimi
 • Anlaşma / Kontrat Yönetimi (Envanter ile İlişkili)
 • Eskime Yönetimi
 • Yerleşke Yönetimi

Kazanımlar

 • Envanter bilgilerinin reel ve doğru bir şekilde elektronik ortama aktarılarak barındırılması
 • İşletme içerisindeki envanter yaşam döngüsünün takip edilmesi
 • Minimum efor ile maksimum fayda sağlanması
 • İnsan gücünün azaltılması ve kullanıcı yanlışlıklarının ortadan kaldırılması
 • Envanterlere ait amortisman bilgilerinin doğru ve güvenilir hesaplanması
 • Envanterleri fiziksel ve sahiplik durumlarına göre ayırarak ödenilen kira, sigorta ve vergilerin minimize edilmesi, fazla ve gereksiz ödemelerin ortadan kaldırılması
 • Doğru ve güvenilir amortisman hesaplaması
 • Finansal raporlamalar ile envanterlerin analiz edilmesi
 • Planlı sermaye bütçelerinin optimize edilmesi

AssetPlus ROI ( Return of Investment )

AssetPlus Envanter Yönetimi Uygulama Yazılımı mevcut süreçlerinin iyileştirilmekle birlikte envanterlere yapılan yatırımlardan geri dönüş ve maksimum kazanç sağlanmasını kolaylaştırmaktadır.


Maliyetlerini Azaltılması

Yaşam ömrünü yitirmiş, satılmış v.b. Envanterlere ait vergi, sigorta, bakım anlaşması v.b. Maliyetlerin ve ödemelerin tespiti

Gelirlerin Arttırılması

Kullanılmadan depolarda, koltuk altı ambarlarda duran envanterlerin tespiti ve devreye alınmasıyla yeni alımların ortadan kaldırılması

Yeni Kazanç Merkezleri Oluşturma

Amortisman süresi doldurmuş, yenileme gerektiren envanterin satışıyla gelir elde edilmesi

Periyodik Sayımlar

Periyodik ve spot sayımlara ayrılan zaman ve insan gücünün %70 oranında azaltılması

Raporlama

Anlık, hızlı ve esnek raporlar alınabilmesi
Detaylı bilgi için www.assetplus.com.tr adresinden AssetPlus mikro sitesini ziyaret edebilirsiniz
web tasarım