DeskPlus Yardım Masası Yönetim Sistemi

IT ve non-IT Tüm Çağrılarınızı ve Taleplerinizi Yönetin

Yardım Masası Yönetimi

Organizasyonlar büyüdükçe iç hizmetleri sağlayan iş kolları da çoğalmaktadır. Aynı paralelde bir çalışanın bir ihtiyacıyla ilgili iletişime geçeceği kişiler ve iletişim kanalları çoğalmakta olup bu durum iç müşteri memnuniyetini düşürmektedir.

Çalışanların rutin işlerini sürdürmeleri esnasında farklı arızalar ve talepler meydana gelmekte olup çalışan konu ile ilgili muhattap bulamamakta, arıza ya da talebinin giderilememesi nedeni iş gücü performası ve daha verirsizlik nedeni işin ilerleyememesine neden olmaktadır.

Arıza ile ilgili muhattap bulunduğundaysa ürünün nerede, kimde, bir önceki arızası vb. durumlar bilinemediği için ayrı zaman ve iş gücü kayıplarının teknik ekip tarafında da yaşanmaktadır. İç müşteri memnuniyeti ölçümlenemediği gibi teknik personel performansı da ölçümlenememekte ve bu durumlar gereksiz insan gücü ve maddi giderler oluşturmaktadır.

 

deskplus yardım masası çağrı yönetim yazılımı uygulaması programı

Neden Yardım Masası
Yönetim Sistemi?

İç ve dış müşteriler tarafından açılan çağrıların kayıt altında tutulabilmesi, ölçümlenebilmesi, raporlanabilmesi ve sağlanmakta olan hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlar.

Arıza kayıtlarının ve taleplerin ayrı süreçlerde yönetilmesi ve raporlanmasının yanı sıra parça fiyatı ve işçilik maliyetlerinin takibiyle birlikte çağrı karşılayan teknik kullanıcılarında performanslarının ölçümlenmesi sağlanmaktadır.

Oluşturulan bilgi bakasıyla çağrı kaydı oluşturma aşamasında teknik destek gerektirmeyecek sorunların kullanıcılar tarafından giderilmesi sağlanır.

Microsft Active Directory veya insan kaynakları uygulamalarıyla entegrasyon sağlanarak çalışan personelin veri bütünlüğü oluşturur.

Türkçe ve ingilizce dil desteği ve yazılım desteği sağlanmaktadır.

Yardım masasına gelen çağrıların, isteklerin ve taleplerin sınıflandırılarak servis seviyesi anlaşmaları (SLA) kapsamında karşılanması, çözümlenmesi ve yönetilmesini sağlar.

Çevirim içi yazışma imkanıyla çağrı kaydı oluşturmuş olan çalışan ile yardım masası ekibi arasında köprü oluşturularak, çağrı hakkında bilgi alınması sağlar.

ITIL V3 standartlarını destekleyici raporlar oluşturur.Yardım masası süreçlerinin raporlanması ve yönetimiyle KPI ölçümlemesi sağlar.

Web tabanlı bir uygulama olmakla birlikte mobil duyarlı yapısı ve android tabanlı native mobil uygulamasıyla hareket halinde çağrı kaydı oluşturma kolaylığı sağlar.

DeskPlus Özellikler

 • Bulut ve web tabanlı altyapı
 • Kullanıcı dostu arayüz
 • Modern ve teknolojik alt yapı (.Net Core)
 • Çağrıya konu bir envanter ise, envanter yerinin ve kullanıcı takibinin yapılması
 • Lokasyon bazında envanter listelerinin alınabilmesi
 • Çağrı kategorisi bazında çağrının direkt ilgili birime yönlendirilmesi
 • Genel arıza kaynaklı oluşan benzer çağrı kayıtlarının probleme bağlanarak, problemin giderilmesiyle tüm çağrı kayıtlarının otomatik kapatılması
 • Çağrı kaydına konu işlemin giderilmesi için harcanan süre, işçilik maliyeti ve parça maliyetlerinin hesaplanması
 • İş kolu bazında talep yönetiminin işletilmesi
 • İnsan kaynakları, MS AD, ERP, envanter yönetim sistemleri, diğer yardım masası yönetim sistemleri vb. yazılımlarla entegre olabilme esnekliği olabilme, esnek yapı
 • Amortisman dışı sabit kıymetlerin ayrı bir şekilde izlenmesi
 • Web (mobil duyarlı) ve Android tabanlı native online mobil uygulamasıyla hareket özgürlüğü
 • Çağrı ve çözüm bilgi bankası oluşturulabilmesi
 • Tüm hareketlerle ilgili ve planlanmış e-mail bildirimlerinin yapılması
 • Tüm yapılan iş ve işlemlerin loglanması
 • Tüm bilgilerin arzu edilen formatta izlenebilmesi
 • Bilgilerin her an istenilen şekil, format ve kriterlerde raporlamaya hazır olması

Yönetimsel Özellikler

 • Çağrı Yönetimi
 • Problem Yönetimi
 • Talep Yönetimi
 • SLA Yönetimi
 • Personel Performans Yönetimi
 • KPI Yönetimi
 • Görev Yönetimi

Kazanımlar

 • Çağrı kaydının uçtan uca yönetilmesi
 • Çağrıların kategorik olarak takip edilebilmesi
 • Tekrar açılan çağrı kaydının eski kayıtla ilişkilendirilmesi
 • Bir çağrı kaydı ile birden fazla kaydın oluşturulabilmesi
 • Kategori bazlı çağrıların otomatik olarak ilgili iş kollarına yönlendirilebilmesi
 • Çağrıların SLA bazlı takibinin ve ölçümlenmesinin yapılabilmesi
 • Talep yönetiminin çağrı kaydından bağımsız işletilmesi
 • Taleplerin kategorik olarak oluşturulabilmesi
 • Yardım masası ve teknik personel süreçlerinin yönetilebilmesi ve raporlanabilmesi
 • Çağrıya konu iş için kullanılan sarf malzeme ve işçilik bedellerinin hesaplanabilmesi
 • Minimum efor ile maksimum fayda sağlanması
Detaylı bilgi için www.deskplus.com.tr adresinden DeskPlus mikro sitesini ziyaret edebilirsiniz
web tasarım