Online Sipariş Yönetimi

İşletmelerin hacimleri büyüdükçe merkezi alımlar ve şirket içi standardizasyon güçleşmektedir. Standardizasyonun sağlanamaması destek alabilme sıkıntılarının yanı sıra işletme içerisi personeller arası ilişkilerini de etkilemektedir.

Yıl içerisinde ihtiyaç duyulan ürünlerin alımında gerek enflasyon gerekse Pazar şartları nedeniyle farklılıklar yaşanmaktadır. Fiyatlarda meydana gelen bu değişiklikler planlı bütçenin aşılmasına ya da ihtiyacın tam olarak karşılanamamasına sebebiyet vermektedir.

Neden
B2B Online Sipariş Yönetimi?

Yıl içi alımların planlı ve onaylı gerçekleştirilmesini sağlamakta, standart fiyatlarla ve piyasa değerinin altına alımı sağlamakta ve organizasyon için ürün ve hizmet birlikteliği sağlayarak firma için son kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabileceği sabit fiyatlı katalog seçimi oluşturmaktadır. Geçmiş günlerden gelme bir alışkanlık olarak telefon ve yüz yüze alışveriş gerçekleştirilmekte olsa da kurumlar arası (B2B) elektronik ticaret radikal bir farklılıkla alışveriş aşamasından başlayarak, gerek ürün içerisine bundle edilmiş hizmetlerin listelenmesine ya da opsiyonların listelenmesine gerekse de alışveriş sonrası lojistik hizmetlerinin anlık olarak takip edilebilmesine olanak sağlar. Dolayısıyla kurum için müşteri memnuniyetini arttırır.

OrderPlus; kişilerin temassız otomatik olarak sabit fiyatlarla belirlenmiş kurumsal ürünlerin ve hizmetlerin web ortamında ticari firmalar tarafından alımlarını ve siparişlerini kolay takipleri için geliştirilmiş kurumlar arası (B2B) sipariş web portalıdır. Sabit alımı belirlenecek ürün BT ve BT’ye dayalı olmayan ürünlerin hepsi olabilmekle beraber ürünlere sağlanan opsiyonel hizmetler, yan ürünler kategorik olarak ana ürünlerle ilişkilendirilmektedir. Ürün grubu, ürün, firma ve talep-onay bazlı yetkilendirmeler, iş akışları ve süreçler oluşturulabilmektedir.

OrderPlus Özellikleri

 • Farklı ürünlerin aynı çatı altında satılabilmesi
 • Talep ve Onay mekanizmasının işletilebilmesi
 • Ürünler ile ilgili görsel ve detaylı açıklamalı katalogların oluşturulabilmesi
 • Ürünle ilişkili hizmetlerin bundle olarak yada opsiyon olarak sunulabilmesi
 • Alışveriş ve sipariş listesi oluşturulabilmesi
 • Sipariş takibinin yapılabilmesi
 • Alımı gerçekleşen ürünler ile ilgili lojistik hizmetlerin takip edilebilmesi
 • Satışı hizmeti ya da servis hizmeti sağlayan firma SLA’ inin ölçümlenebilmesi
 • Sipariş ve alımlar ile ilgili otomatik e-mail bilgilendirmesinin yapılabilmesi
 • Sipariş ve performans raporlarının anlık olarak alınabilmesi

Kazanımlar

 • Sabit fiyat sağlanabilmesi için 1 yıllık alım için belirtilen miktarlarda ürünün piyasa değerinden daha ucuza temin edinilmesi sağlanır.
 • Onay işlem ve takibinin elektronik ortamda ve daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Firma için kullanıcı memnuniyet artışı sağlar.
 • Ürün barındırmak için alan gerektirmez
 • Ürünlerin depodan ilgili kişi ya da lokasyona gönderimi için sevkiyat/nakliyat organizasyonu gerektirmez
 • Daha az insan gücüyle ürün sipariş, teslimat ve raporlama imkânı sağlar.

OrderPlus ROI (Return of Investment)


Maliyetlerinin Azaltılması

Katalog ürünlerin rayiç değer altında temin edilmesi ve lojistik hizmet maliyetlerinin azaltılması

Zaman ve insan gücü kullanımının azaltılması

Raporlama

Anlık, hızlı ve esnek raporlar alınabilmesi

Tarih, firma/iştirak, Ürün grubu, adet ve maliyet bazlı raporlar alınabilmesini sağlar.
Detaylı bilgi için ArtıSoft firmamızın web sitesini ziyaret edebilirsiniz
web tasarım